Heti foglalkozások 3.

Nyelvi foglalkozás Angol órán a családhoz kapcsolódó szókincsüket bővítették képek segítségével, majd azokat ismertették egymással. A tágabb család, a rokonság fogalmával ismerkedtek, szavakat gyűjtöttek példamondatokból. A német órán a lakás berendezési tárgyival foglalkoztak. Feladatlap és online szótár használatával bővítettük szókincsünket. Szókártyákkal, játékosan rögzítették az új szavakat. A gyerekek önállóan használták… Continue reading

Heti foglalkozások 2.

Nyelvi foglalkozás Az angol órán a  tanulók megtanulták, mi a családfa és hogy kell elkészíteni. Majd családfát rajzoltak és azt ismertetették csoporttársaikkal. A német nyelvi órán az otthon témával foglalkoztak. Felelevenítették a témával kapcsolatos szavakat, mondatmodelleket, szavakat gyűjtöttek. Feladatlapon gyakorolták az online szótár használatát. A gyerekek meg tudják nevezni a… Continue reading

Heti foglalkozások 1.

A programba különböző osztályokból kerültek be a gyerekek, többen közülük nem ismerték egymást, ezért az első foglalkozást mindenhol ismerkedéssel kezdték. Tematikus foglalkozás (“A” komponens) A tematikus órán a játék célja az ismerkedésen túl a memóriafejlesztés volt. A gyerekek élvezték a keresztneveikkel a játékot, többen sikeresen felsorolták a csoport összes tagját.… Continue reading